DR N. MED. EDYTA BIERNAT-KAŁUŻA

wizyta kontrolna 260 zł
konsultacja telefoniczna cena ustalana indywidualnie
konsultacje anglojęzyczne cena ustalana indywidualnie

DR BARBARA CIEŚLAK-GAŁĄZKA

wizyta pierwszorazowa (z jednoczasową wizytą u dietetyka) 420 zł
Konsultacja metaboliczna 300 zł
Konsultacja diabetologiczna 300 zł
Wizyta kontrolna 200 zł
Konsultacja telefoniczna 140 zł

MGR WIOLETTA GRYŻEWSKA

Pierwsza konsultacja dietetyczna 160 zł
Kolejna konsultacja dietetyczna 130 zł
Indywidualny plan żywieniowy 210-310 zł – cena ustalana indywidualnie
   

KONSULTACJE DLA PACJENTÓW NIEBĘDĄCYCH DOTYCHCZAS POD OPIEKĄ ZESPOŁU, LUB WYMAGAJĄCYCH ROZSZERZENIA ZALECEŃ

Wizyta pierwszorazowa wizyta pakietowa, złożona z wizyty u lekarza (dr B. Cieślak-Gałązka) i konsultacji dietetyka (mgr W. Gryżewska) – na obie wizyty prosimy zarezerwować sobie minimum 1,5 godziny oraz dodatkowo czas na wykonanie indywidualnie zaleconych badań dodatkowych 420 zł
Konsultacja metaboliczna dla Pacjentów będących na stałe pod opieką dr E. Biernat-Kałuży, wymagających na zalecenie lekarza prowadzącego konsultacji metabolicznej dr B. Cieślak-Gałązki – szacowany czas wizyty ok 60 minut   300 zł
Konsultacja diabetologiczna
  1. dla Pacjentów niebędących dotychczas pod opieką zespołu (wizyta jedynie u lekarza, bez jednoczasowej konsultacji dietetyka)
  2.  szacowany czas wizyty ok 60 minut
 
300 zł
Pierwszorazowa konsultacja dietetyczna (bez jednoczasowej wizyty u lekarza) szacowany czas wizyty ok 60 minut 160 zł

KONSULTACJE DLA PACJENTÓW BĘDĄCYCH POD STAŁĄ OPEKĄ ZESPOŁU 

Wizyta kontrolna – dr E. Biernat – Kałuża szacowany czas wizyty ok 20 minut 260 zł  
Wizyta kontrolna – dr B. Cieślak – Gałązka szacowany czas wizyty ok 30 minut   200 zł
Wizyty kontrolne przedłużone – (u obu pań doktor) dla Pacjentów wymagających szczególnie wnikliwej i dłuższej analizy sytuacji klinicznej, której ramy wykraczają poza czas przeznaczony na standardową wizytę kontrolną 150% podstawowej ceny wizyty kontrolnej
Konsultacja telefoniczna – dr E. Biernat – Kałuża rozmowa telefoniczna + wypełnienie stosownej dokumentacji – ok 20 minut   cena ustalana indywidualnie  
Konsultacja anglojęzyczna – dr E. Biernat – Kałuża cena ustalana indywidualnie
Konsultacja telefoniczna – dr B. Cieślak – Gałązka rozmowa telefoniczna + wypełnienie stosownej dokumentacji – ok 30 minut   140 zł
Kontrolna konsultacja dietetyczna szacowany czas wizyty ok 30 minut 130 zł
Indywidualny plan żywieniowy 210-310 zł – cena ustalana indywidualnie


W związku ze zdarzającą się nieobecnością Pacjentów na umówionych i potwierdzonych wcześniej wizytach oraz nieodbieraniem telefonów w ramach konsultacji telefonicznych, co uniemożliwia innym chętnym osobom skorzystanie z porady w tym czasie, wprowadzona została opłata rezerwacyjna za nieodwołane wcześniej, niewykorzystane wizyty i konsultacje telefoniczne.

Każdy z Pacjentów na tydzień przed umówionym terminem otrzyma telefonicznie informację przypominającą o planowanej wizycie/konsultacji telefonicznej. Potwierdzenie w trakcie takiej rozmowy będzie traktowane jako wiążące. W sytuacjach losowych istnieje możliwość odwołania wizyty bez obciążenia kosztami do 24 godzin poprzedzających umówiony termin (telefonicznie osobiście lub przez SMS – na numer rejestracji 505-124-243, lub mailowo na adres reumatologia@przychodnia-orlik.pl). Nieobecność na nieodwołanej wizycie lub nieodebranie telefonu w czasie umówionej konsultacji telefonicznej będzie skutkować naliczeniem opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50% wyjściowej ceny. Ponowne zapisanie się na wizytę w innym terminie będzie możliwe dopiero po uregulowaniu powyższej opłaty.
color
http://centrumzywienia.nextima.com/wp-content/themes/alder/
http://centrumzywienia.nextima.com/
#70aa53
style1
paged
Wczytuję posty...
/home/orlik/web/centrumzywienia.nextima.com/public_html/
#
off
none
loading
#
Sort Gallery
on
off
off
off
off